விருந்து ஹால்

Dew Drops Boutique Retreat

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 800 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,000 முதல்

3 அரங்கங்கள் 100, 250, 300 நபர்கள்

2 புல்வெளிகள் 200, 1000 நபர்கள்

+91 99203 9 2177

Plot No.105, Old Agra Road, Titoli Village,Igatpuri,Nashik, Maharashtra 422403, India
+91 99203 92177
https://www.facebook.com/DewdropsIgatpuri/
http://www.dewdrops.co.in/
gotodewdropsigp@gmail.com
விருந்து ஹால்