விருந்து ஹால்

Hotel Seven Heaven

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

1 அரங்கம் 130 நபர்கள்

+91 88880 4 6600

904, Pathardi Phata, Mumbai Agra Road,Nashik, Maharashtra 422009, India
+91 88880 46600
https://www.facebook.com/Hotel-Seven-Heaven-Nashik-193845773996841/
http://www.hotelsevenheaven.com/
sales@hotelsevenheaven.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி