விருந்து ஹால்

Hotel Ashwin Igatpuri

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 750 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 950 முதல்

1 அரங்கம் 250 நபர்கள்

+91 2553 24 3 624

Old Agra Road, Talegoan, Igatpuri,Opp Mahindra & Mahindra,Nashik, Maharashtra 422403,Индия
+91 2553 243 624
+91 2553 243 625
https://www.facebook.com/hotel.ashwin
http://www.hotelashwin.com/
hotelashwin@hotelashwin.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி