விருந்து ஹால்

E&G Green Valley Resorts

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 600 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 650 முதல்

1 அரங்கம் 80 நபர்கள்

1 புல்வெளி 130 நபர்கள்

+91 88055 8 0000

Near Yogvidyadham, Talwade Village, Trimbakeshwar, Nashik, Maharashtra 423101, India
+91 88055 80000
https://www.facebook.com/GreenValleyResorts/
http://www.eandgresorts.in/
sales1@eandgresorts.in
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி