விருந்து ஹால்

The Grand Gardens Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

1 உட்புற இடம் 400 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1000 நபர்கள்

+91 93228 2 9119

NH-3, Mumbai agra highway, next to Government rest house, Pimpri-Bahuli road, Igatpuri, Maharashtra 422403, India
+91 93228 29119
https://www.facebook.com/thegrandgardensresort/
http://www.theggresort.com/
bookings@theggresort.com
விருந்து ஹால்