விருந்து ஹால்

The Grand Gardens Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

1 அரங்கம் 400 நபர்கள்

1 புல்வெளி 1000 நபர்கள்

+91 93228 2 9119

NH-3, Mumbai agra highway, next to Government rest house, Pimpri-Bahuli road, Igatpuri, Maharashtra 422403, India
+91 93228 29119
https://www.facebook.com/thegrandgardensresort/
http://www.theggresort.com/
bookings@theggresort.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி