விருந்து ஹால்

G.P. Farm

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

2 அரங்கங்கள் 150, 200 நபர்கள்

1 புல்வெளி 1200 நபர்கள்

+91 83083 3 1178

Maharashtra State Highway 26, Opp. Stone Crusher, Harsul Road, Girnare, Nashik, Maharashtra 422203, India
+91 83083 31178
https://www.facebook.com/gpfarm/
http://www.gpfarm.in/
contact@gpfarm.in
விருந்து ஹால்