விருந்து ஹால்

Ihop Sanjivani Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

1 அரங்கம் 250 நபர்கள்

1 புல்வெளி 1000 நபர்கள்

+91 98220 8 3318

19/1, Villholi Village, Near Octroi Naka Dongar Baba,vilholi, Nashik, Maharashtra 422010, India
+91 98220 83318
https://www.facebook.com/Ihop-Sanjivani-Resort-1714369035458929/?fref=ts
http://www.ihopsanjivaniresorts.com/
ihopexcelinn@gmail.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி