விருந்து ஹால்

Ihop Sanjivani Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 450 முதல்

1 உட்புற இடம் 250 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 1000 நபர்கள்

+91 98220 8 3318

19/1, Villholi Village, Near Octroi Naka Dongar Baba,vilholi, Nashik, Maharashtra 422010, India
+91 98220 83318
https://www.facebook.com/Ihop-Sanjivani-Resort-1714369035458929/?fref=ts
http://www.ihopsanjivaniresorts.com/
ihopexcelinn@gmail.com
விருந்து ஹால்