அரங்கு

Hotel Sai Palace

2 அரங்கங்கள் 150, 200 நபர்கள்

+91 253 239 1510

904 Mumbai - Agra Road, Nashik, Maharashtra 422009, India
+91 253 239 1510
+91 253 239 1509
+91 253 239 1508
+91 253 239 1503
+91 253 239 1502
+91 253 239 1501
info@saipalace.com
http://www.saipalace.com/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி