விருந்து ஹால்

Hotel Samrat

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 150 முதல்

1 அரங்கம் 56 நபர்கள்

+91 253 257 8211

Old Agra Rd, Opp. State Bank of India, Near Central Bus Stand, Nashik, Maharashtra 422002, India
+91 253 257 8211
https://www.facebook.com/hotelsamratnasik1984/
http://www.hotelsamratnasik.com/
booking@hotelsamratnasik.com
contact@hotelsamratnasik.com
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Hi 5

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

400 நபருக்கு 1 அரங்கம்.

180 நபருக்கு 1 புல்வெளி