மனமகிழ் மையம்

Savana Lake Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,300 முதல்

1 புல்வெளி 800 நபர்கள்

+91 85549 8 7171

Survey No. 153, At. Post-Dahegaon, Waldevi Dam Backwaters, Mumbai. Nasik Highway, Off: Raigadh Nagar, Nashik, Maharashtra 422001, India
+91 85549 87171
https://www.facebook.com/Savana-Lake-Resort-510777852300056/
http://www.savana.in/
sales@savana.in
விருந்து ஹால்