விருந்து ஹால்

Abhinandan Lawns

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 280 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 380 முதல்

1 அரங்கம் 250 நபர்கள்

1 புல்வெளி 2000 நபர்கள்

+91 89750 0 2345

Near Wasan Toyoto, NH 3, Wasan Nagar, Pathardi Phata, Nashik, Maharashtra 422009, India
+91 89750 02345
https://www.facebook.com/AbhinandanLawns/
aasimshaikh23@gmail.com
விருந்து ஹால்